Close
דיני עבודה

דיני עבודה

משרד שנהב קונפורטי רותם ושות’ רואה בתחום דיני העבודה אחד מן התחומים החשובים בתחום פעילותו המעניק ללקוחותיו שירות משמעותי ומהותי בתחום רגיש זה. אין זה מפתיע, אם כן, שבתחום זה המשרד נהנה ממוניטין נרחב של הצלחה בקרב מעסיקים מסחריים.

אחד העקרונות העיקריים בתחום דיני העבודה במשרד הינו המאמץ לצמצום קונפליקטים וסכסוכים תעסוקתיים במסגרת הטיפול השוטף בהיבטי דיני עבודה של לקוחות המשרד. תחום עיסוק זה מציע ליווי ותמיכה ביצירת מערך עבודה יעיל ומתוכנן היטב, תוך שמירה על איזון אופטימאלי בין האינטרסים והצרכים העסקיים של המעסיק לבין זכויות המועסק. בכך, מסייע המשרד ללקוחותיו לצמצם את כמות סכסוכי העבודה הפוטנציאליים למינימום האפשרי.

המשרד מספק ליווי ויעוץ משפטי שוטף לחברות מסוגים שונים בהתקשרותן עם עובדים המועסקים על ידן, תוך הישענות על בקיאותו המעמיקה של צוות המשרד ברגולציה ובפסיקה הרלוונטית. לצוות המשפטי בתחום עיסוק זה ישנה מיומנות רבה בזיהוי בעיות פוטנציאליות, העלולות להתעורר כתוצאה מקיומם של כשלים במערך התעסוקה של החברה, וכן בתיקון שלהם לצורך חיזוק ההגנה של החברה כנגד תביעות עתידיות.

בנוסף, המשרד מייצג את לקוחותיו בסכסוכים משפטיים מורכבים הנוגעים לדיני עבודה, הן כתובעים והן כנתבעים. למשרד ניסיון רב בייצוג חברות מסחריות בסכסוכי עבודה בפני הערכאות השונות הרלוונטיות לתחום זה (בתי הדין לעבודה; יחידות סמך במשרד הכלכלה ועוד).

תחת תחום דיני העבודה, המשרד מייצג בעיקר חברות מסחריות בכובען כמעסיקות, וביניהן ארגונים גדולים וחברות מסחריות בולטות במשק הישראלי המעסיקות אלפי עובדים מסוגים שונים, לרבות חברות הייטק, חברות שירותים, מפעלים קיבוציים, חברות ציבוריות מתחומים שונים, קיבוצים כמעסיקים ועוד. בין לקוחות תחום זה נמנות, בין היתר, חברות בינלאומיות בעלות שלוחות ישראליות אשר מבקשות את שירותי המשרד בסוגיות הנוגעות לתעסוקה בין-מדינית ועניינים אחרים העולים בהקשר זה.