Close

.Anjon Inc תשלים בקרוב הליך אישור מה-FDA (כתרופת RX) לאחד ממוצרי הדגל שלה

חברת .Anjon Inc לקוחת המשרד, העוסקת בפיתוח תרופות מבוססות צמחים טבעיים שקיבלה את אישור ה- OTC לאחד ממוצרי הדגל שלה בתחום של מניעת כוויות בטיפול רדיואקטיבי נגד סרטן, תשלים בקרוב הליך אישור מה- FDA  (כתרופת RX) לאותו מוצר. בשבועות אלו החברה נמצאת בהליך גיוס כספים לצורך שיווק והמשך מחקר ופיתוח של מוצרים נוספים של החברה בישראל, אנגליה, גרמניה וארה"ב. אתם מוזמנים לבקר באתר החברה בכתובת http://www.anjonbiologics.com.

AnjonLogo