Close
תעשייה קיבוצית וחקלאות

תעשייה קיבוצית וחקלאות

התעשייה הקיבוצית הינה תעשייה ישראלית ייחודית, ודרישותיה וצרכיה המשפטיים מחייבים התמחות ספציפית והיכרות פנימית מעמיקה עם המנגנון הייחודי העומד בבסיס פעילותה. משרד שנהב קונפורטי רותם ושות’ הינו מהמשרדים הבולטים בתחום התעשייה הקיבוצית בארץ, והוא מנהל פרקטיקה עשירה ודינאמית בתחום זה מזה שנים רבות.

לקוחות המשרד בתחום זה נהנים משירותים משפטיים מקצועיים הזמינים להם באמצעות שלוחת המשרד הממוקמת בצפון הארץ. שלוחה זאת מאוישת בצוות משפטי מנוסה ובעל מיומנות רבה בכל הנוגע לליווי תעשיות קיבוציות.
המשרד מספק מגוון שירותים משפטיים מקיפים בתחום זה לרבות ליווי הקמה ורכישה של פעילות עסקית, ליווי מודלים עסקיים של קיבוצים ואגודות שיתופיות, ניהול סכסוכים משפטיים בבית המשפט ומחוצה לו, ליווי משפטי שוטף ועוד.

בזכות ניסיונו הרב של המשרד והיכרותו  עם התעשייה הקיבוצית, בשילוב עם מומחיות המשרד בליווי משפטי של חברות מסחריות, נהנה המשרד ממוניטין נרחב בקרב אוכלוסיה זו, וממוקם בשורה הראשונה של נותני השירותים המשפטיים בתחום זה.

כמו כן, מחזיק המשרד התמחות ייחודית בתחום החקלאות העסקית. במסגרת זו, מספק המשרד ליווי ויעוץ משפטי מקיף לשותפויות חקלאיות בכל צרכיהן ודרישותיהן, לרבות בשיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים המבוצעים על קרקעות חקלאיות, ייצוג יצרנים של תוצרת חקלאית ומפעלים חקלאיים בפעילותם השוטפת, ליווי מפעלים תעשייתיים לשיווק וייצוא של תוצרת חקלאית ועוד.