Close

סימני מסחר – חשוב או חובה

בעולם המסחרי מיתוג העסק לעתים מגדיר את כוחו של המוצר בשוק ומייצר את החשיפה התקשורתית הדרושה לשם החדירה לשוק.

עו"ד מעין כלב, ממחלקת ההייטק והקניין הרוחני של משרדנו, מציגה במאמרה את הכדאיות שברישום סימני המסחר של העסק כאמצעי אסטרטגי לחיזוק המותג בשוק.

לקריאת המאמר לחץ כאן.