Close

משרדנו גאה לייצג את חברת אי. אר. אן. ישראל בע"מ בבעלות איש העסקים מר רוני נתנזון בעסקה למכירת 40% ממניות החברה למנורה מבטחים החזקות בע"מ

משרדנו גאה לייצג את חברת אי. אר. אן. ישראל בע"מ בבעלות איש העסקים מר רוני נתנזון בעסקה למכירת 40% ממניות החברה למנורה מבטחים החזקות בע"מ.
הצוות שליווה את מהלך העסקה מטעם המשרד היו השותפים עו"ד עמוס קונפורטי ועו"ד הילה בס וכן עוה"ד מור אידן.

לפרטים נוספים:

http://www.themarker.com/markets/1.3062688