Close
מקרקעין

מקרקעין

משרד שנהב, קונפורטי, רותם ושות’ מלווה ומטפל במגוון רחב של עסקאות ופרויקטים בתחום המקרקעין, וכן בסוגיות הנלוות לכך, ובכלל זאת בעסקאות רכש ומכר של נדל”ן, ניהול נכסי נדל”ן של חברות מסחריות, הסכמי שכירות וחכירה, ליווי וטיפול בעסקאות להקמת פרויקטים למגורים, פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית (פינוי-בינוי ותמ”א 38) ופרויקטים מניבים.

כחלק מפעילותו בתחום זה, המשרד מלווה יזמים, קבלנים, חברות בניה וחברות ניהול, בהקמה, ביצוע וניהול של פרויקטים בתחום הנדל”ן לאורך כל שלביהם, לרבות פרויקטים למגורים- החל מרכישת הקרקע, דרך ליווי היזמים, הקבלנים ובעלי המקצוע בביצוע הפרויקט, התקשרויות עם ספקים וקבלני משנה, וכלה בהתקשרויות עם דיירים ורוכשים, ליווי הפרויקט למסירה, רישום בית משותף ורישום הזכויות. כמו כן, המשרד מלווה פרויקטים מניבים החל משלבי הרכישה וההקמה ועד לשלבי ההפעלה, הניהול והתפעול השוטף.

עוד מלווה המשרד בעלים ודיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית לאורך כל שלביהם, החל משלב ההתארגנות, דרך בחירת היזם, ניהול המו”מ עימו והכנת הסכם ההתקשרות, בחירת ומינוי אנשי מקצוע וליווי צמוד לאורך הפרויקט כולו.

בשל עומק ידיעותיו וניסיונו בסקטור הקיבוצים והמושבים, המשרד מחזיק התמחות ייחודית בנדל”ן ביחס לגופים הללו. בתחום זה, המשרד מלווה קיבוצים, מושבים ובעלי קרקעות חקלאיות במעורבותם בפרויקטים שונים בתחום המסחר והאנרגיה על גבי שטחים חקלאיים שנמצאים בבעלותם, לרבות בהליכי שינוי ייעוד או הוספה לייעוד הקרקע כחלק מהכשרתה לפרויקט.

כמו כן, המשרד מלווה פרוייקטים נדל”ניים ייחודיים בתחום המגורים בקיבוצים, לרבות פרויקטים לפיתוח והרחבת מתחמי המגורים (הן בתוך קו כחול והן בהרחבות) בקיבוצים ברחבי הארץ, מצפון ועד דרום.