Close
ליטיגציה מסחרית

ליטיגציה מסחרית

משרד שנהב קונפורטי רותם ושות’ מספק שירותי ליטיגציה אזרחית ומסחרית מקיפים ואיכותיים לחברות מסחריות וליחידים בסכסוכים מסחריים בכל תחומי המשפט העסקי, המסחרי, הציבורי והאזרחי ולרבות מכרזים, סכסוכים עסקיים מכל הסוגים, מאבקי שליטה בחברות ועוד, בפני כל הערכאות המשפטיות בישראל.

צוות הליטיגציה המסחרית של המשרד מעניק ללקוחותיו, יחידים כחברות, טיפול וליווי משפטי צמוד, מקצועי ויצירתי המשלב, בצד הטיפול המשפטי, גם הבנה וניסיון עסקי רב של שותפי המשרד, כאשר המטרה היא תדיר אחת וברורה: להביא לפתרון הסכסוך בו מצוי הלקוח בדרך הטובה והמהירה ביותר בנמצא.

ניהול הסכסוך המשפטי מתחיל בבחינת שיקולי הלקוח בדבר כדאיות ניהול הסכסוך המשפטי בהתבסס על ניסיון רב שנים בליווי סכסוכים ומחלוקות עסקיות. יחד עם לקוחותיהם, שותפי המשרד מנתחים ניתוח מעמיק של הסיכונים והסיכויים הגלומים בניהול התביעה המשפטית, תוך התייחסות להיבט של עלות/תועלת, ומסייעים להם לבחור את נתיב הפעולה המתאים להם – זה אשר יענה על דרישותיהם ויפיק בעבורם את התוצאה החיובית ביותר.

למשרד ניסיון רב בסכסוכים משפטיים בהם מעורבים גורמים בינלאומיים ואשר מחייבים ניהול הליכים בישראל ובחו”ל, כמו גם ייצוג גורמים בינלאומיים בבתי משפט ובוררויות בישראל.

למשרד ניסיון רב בשנים, כאשר במהלכו היה מעורב בסכסוכים משפטיים אשר צדו את העין הציבורית והיוו כר פורה לדיונים בספירה הציבורית. בתוך כך, המשרד הוביל לקביעתם של מספר תקדימים משמעותיים ובעלי השפעה נרחבת בתחומים שונים במשפט המסחרי.

למשרד ניסיון רב בייצוג לקוחותיו, בין אם כתובעים ובין אם כנתבעים, בהליכים משפטיים מיוחדים ומורכבים ולרבות במסגרת של תביעות נגזרות ותובענות ייצוגיות.

בד בבד, המשרד מנהל פרקטיקה עשירה בפתרון סכסוכים אלטרנטיבי. בשורותיו של המשרד עומדים שותפים מומחים ובעלי ניסיון רב שנים בניהול הליכי גישור, וכן בליווי לקוחותיהם במסגרת הליכי גישור ובוררות. כך, המשרד מציע ללקוחותיו אלטרנטיבה להליך המשפטי המתקיים במסגרת כותלי בית המשפט, ואשר לא אחת נפרש על גבי שנים מספר ובעל עלויות כספיות לא מבוטלות.