Close

עבודה במשרד

כעורכי דין במשרד שנהב קונפורטי רותם ושות’ תיחשפו באופן שוטף למגוון התחומים  המרכיבים את העולם המסחרי . כמו כן, תקבלו הזדמנות להיות חלק מצוות המוביל עסקאות מקומיות ובינלאומיות, ללוות חברות בפעילותן המסחרית השוטפת ולטפל בייצוג לקוחות בבתי המשפט.

צוותי העבודה במשרד מורכבים משותפים מנוסים, עורכי דין ומתמחים- אנו מאמינים כי צירוף זה יוצר תמהיל מיוחד של בשלות, מיומנות וניסיון, מחד, ושל רעננות וגמישות מחשבתית, מאידך.

המשרד מייחס חשיבות רבה לשימור כוח אדם איכותי ובהתאם לכך משקיע רבות בהתפתחותו המקצועית. בדרכם של עורכי הדין במשרד נקרות לא פעם הזדמנויות מגוונות להרחבת אופקים והגשמת שאיפות מקצועיות; בין היתר, דרך השתתפות בקורסים והשתלמויות, צבירת ניסיון בינלאומי מעשי באמצעות שותפיו של המשרד ברחבי העולם ועוד.

משרד שנהב קונפורטי רותם ושות  דוגל ביצירת סביבת עבודה מקצועית ויצירתית, ומעל לכל –אנושית. האווירה במשרד נעימה ומקנה תחושת משפחתיות ושייכות. המשרד דוגל במצוינות במקום העבודה כמו גם ביחסים בינאישיים, בוחר את כוח-האדם בקפידה ורואה בכל עובדיו חלק בלתי נפרד מהפעילות השוטפת  ומהצלחת המשרד.

לפנייה למשרת עו”ד: info@skrlaw.co.il

התמחות במשרד

עבודת המתמחה

כמתמחים במשרד, תשולבו בעבודה משפטית מגוונת לצד עורכי דין שונים, החל משלב חקירת ההיבטים המשפטיים הכרוכים בעסקה או בתיק, דרך ניהול המשא ומתן בעסקה ועד לניסוח ההסכמים וכתבי הטענות. כמו כן, תיחשפו לעבודה יומיומית מגוונת ולהליך למידה מתמשך ומעמיק של רזי המקצוע.

כחלק מהליך הכשרת המתמחים, המשרד מעודד התמודדות עצמאית של המתמחים עם משימות מורכבות וזאת מתוך כוונה להעניק למתמחים את מלוא הכלים הנדרשים לעבודתם כעורכי דין מסחריים עם סיום תקופת ההתמחות.

הצלחתכם והתקדמותכם כמתמחים במשרד שנהב קונפורטי רותם ושות’ תלויה בעיקרה בכם וככל שתשקיעו, תחשבו בצורה מקורית ותגיעו להישגים אישיים – כך גם יגדל היקף האחריות שתינתן בידיכם.

המשרד מעודד את הצוות המשפטי להתמקצע ולפתח את תחומי העיסוק במשרד ואף להרחיבם. בהקשר זה, המשרד מנהיג מדיניות של “דלת פתוחה” לכל אחד מהשותפים. דור ההמשך של צוות עורכי-הדין נבנה בעיקרו ובעדיפות ראשונה מצוות המתמחים, כאשר המשרד רואה בכל אחד מהמתמחים מועמד פוטנציאלי להשתלבות בצוות המשפטי של המשרד.

מסלול ההכשרה

מסלול ההכשרה של המתמחים במשרד כולל טרום התמחות בהיקף של חצי משרה. כך, במקביל לתקופת הלימודים (תוך התחשבות מלאה באילוצים הנובעים מתקופות מבחנים וכיו”ב), תזכו להיחשף לעבודתו של עורך הדין, לעבור את ההכשרה המעשית והמשפטית ולקחת חלק בפעילות המשרד.

אל תחילת שנת ההתמחות תגיעו כאשר העולם המשפטי ודרך התנהלותו של המשרד אינם זרים לכם, כאשר בידיכם יש כבר משום ניסיון מצטבר וממשי להמשך העבודה המשפטית, ומנקודת פתיחה מתקדמת הרבה יותר מחבריכם לספסל הלימודים.

לפנייה למשרת מתמחה: hila@skrlaw.co.il