Close

אפשרות חדשה לגיוס הון לחברות הזנק בתחילת הדרך – Crowdfunding

 

וועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות מכוח חוק ניירות ערך אשר מסדירות את נושא כיוס כספים לחברות באמצעות פלטפורמות גיוס המונים.

לקריאת העדכון לחץ כאן.